Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Съгласен съм
  • Писане, чертане, коригиране
  • Хартиени изделия
  • Подреждане и съхранение на документи
  • Офис аксесоари
  • Лепене, рязане, опаковане
  • Презентация, подпечатване
  • Офис техника, консумативи
  • Освежаване
  • Мебели
  • Ученически артикули

Личен състав, труд и работна заплата

Личен състав, труд и работна заплата
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
А-154 Заповед за командировка, А5 блок 100 л., в-к 1/20 2.05 лв.
1-623 Трудова книжка 1 5.17 лв.
1-1629 Книга за отчитане на извънредния труд, А4 1/10 6.91 лв.
1-62-1 Дневник за издаване на труд.книжки, А4, 50 л., тв.кор. 1/10 9.65 лв.

Деловодство

Деловодство
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-9 Дневник ЕДСД, 1000 записа, А3 тв.кор., 100 л. 1/8 17.69 лв.

Медицински, социално и здравно-осигурителни

Медицински, социално и здравно-осигурителни
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-52-07оф Медицинско свидетелство за работа, 100 л., офсет 1/10 3.77 лв.
1-52-09 Лична здравна книжка, А7 брошура 8 л., офсет 1/160 0.56 лв.
2-31 Здравна карта за дете, А5 брошура 16 л. 1/80 1.39 лв.
2-32 Лична амбулаторна карта, А5 брошура 24 л. 1/80 1.46 лв.
1-52-08оф Медицинско свид.за шофьор, А5 блок 100 л., офсет 1/20 3.77 лв.
2-33 Лична здравно-профилактична карта, А5х2, картон 1/100 0.54 лв.
2-70. Медицинска бележка, А7 блок 100 л., в-к 1/60 1.20 лв.
2-295-оф Рецепта обикновена, 2/3А5 блок 100 л., офсет 1/30 2.47 лв.
2-70. Медицинска бележка, А7 блок 100 л., в-к 5 5.06 лв.

Безопасност, хигиена и противопожарна охрана

Безопасност, хигиена и противопожарна охрана
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-6201м Книга за начален инструктаж, А4, 50л. 1/10 3.36 лв.
1-6202м Книга за периодичен инструктаж, А4, 50л. 1/10 3.36 лв.
1-62-07 Книга за ежедневен инструктаж, А5, 50л. 1/40 2.05 лв.
2-112 Дневник за лична хигиена на персонала, А4, 50 л. 1/10 4.16 лв.
2-113 Дневник за температура на хлад.система, А4, 50 л. 1/10 4.16 лв.
2-114 Дневник за хигиена на обекта, А4, 50 л. 1/10 4.16 лв.
2-117 Дневник за контрол на хранителни продукти, А4, 50 л. 1/10 4.16 лв.

Финансови - каса и банка

Финансови - каса и банка
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-1400 Приходен касов ордер с перф., А5, 100 л. 1/20 1.88 лв.
1-1401 Разходен касов ордер, 2/3А5, 100л. 1/20 1.25 лв.
1-19912 Касова книга, А4, 100 л., тв.кор., хим. 1/10 16.22 лв.
1-1999с Касова бележка, А6, 100 л., хим. 1/40 1.86 лв.
1092 F Вносна бележка, А6, 50х2 л., хим. 1/20 2.68 лв.
1092 I1-1 Прев.н-не за кредитен превод, А6, 50х2 л., хим. 1/40 2.68 лв.
1092Q Прев.н-не/вносна б-ка за пл.от/към бюджета, 2/3А5, 50х2 л., хим. 1/20 4.07 лв.
1-1400* Приходен касов ордер с квитанция, 2/3А5, 100 л., хим. 1/20 4.07 лв.
1-1401** Разходен касов ордер, 2/3А5, 100 л., хим. 1/20 4.07 лв.
1-28* Квитанционна книга с обложка, 2/3 А4, 100 л., хим. 1/10 5.64 лв.
1-19993 Касова бел.СТОРНО прошнурована, А6, 100 л., хим. 1/40 4.26 лв.
1-486-03 Разписка за наем , 2/3А6, 100 л. 1/60 0.78 лв.
1-1999* Касова бележка, А6 блок 100 л., в-к 1/40 0.71 лв.
1092 I1 Прев.н-не за кредитен превод, 2/3А5, 50х2 л., хим. 1/20 4.07 лв.
1-1993Г Книга за касов апарат, 2/3 А4, 368 стр. 1/12 10.14 лв.
1-1993-V Книга за касов апарат с дати прошн., А5, 184 л. 1/12 9.12 лв.

Производство, експлоатация, издръжка и реализация

Производство, експлоатация, издръжка и реализация
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-1804 Сервитьорска сметка, А6, 100 л. 1/40 0.83 лв.
А-118* Стокова разписка 7 реда с обложка, А5, 100 л., хим. 1/20 5.10 лв.
А-118А Стокова разписка,11 реда с обложка, 2/3А4, 100 л., хим. 1/10 8.18 лв.
А-119* Стокова разписка 26 реда с обложка, А4, 100 л., хим. 1/10 10.19 лв.
A-122.1*** Фактура 8 реда с обложка, А5, 100 л., хим. 1/20 5.10 лв.
А-118А1 Стокова разписка,11 реда, 2/3А4 блок 100 л., в-к 1/10 2.68 лв.
А-119. Стокова разписка 26 реда, А4 блок 100 л., в-к 1/10 4.07 лв.
1-1778 Сервитьорски купон с три номерирани части, А6 блок 100 л. 1/40 1.38 лв.
A-122.2** Фактура 15 реда с обложка, 2/3А4, 100 л., хим. 1/10 8.18 лв.
A-122.3** Фактура 26 реда с обложка, А4, 100 л., хим. 1/10 8.50 лв.
А-118Р19* Стокова разписка,19 реда, А5, 100 л., хим. 1/20 5.10 лв.

Транспортна дейност

Транспортна дейност
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
А-81/82 Пътен лист за автомобил А5, 100 л., с номерация, в-к 1/20 2.68 лв.
А-84*** Товарителница с тройна номерация, А5, хим. 1/20 4.84 лв.
А-81 Пътна книжка, месечна, А5, 20 л., в-к 1/20 1.60 лв.
А-84. Товарителница с тройна номерация, А5 блок 25х3 л. 1/20 2.09 лв.
A-85** ЧМР Международна товарителница, А4, 84 л.(12х7), хим. 1/10 13.40 лв.
А-81трим Пътна книжка тримесечна, А6, 32 л. 1/80 1.34 лв.
А-81такси Пътна книжка за таксиметров автомобил, А5, 26 л. 1/80 1.88 лв.
А-81 Пътна книжка, месечна, А5, 20 л., в-к 5 6.70 лв.
А-84.***-V Товарителница с тройна номерация, А5, хим. 1/20 6.17 лв.

Счетоводна отчетност

Счетоводна отчетност
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-1933 Мемориален ордер 19 реда, А5 блок 100 л. 1/20 1.69 лв.
1-1932 Мемориален ордер 10 реда, А6 блок 100 л. 1/40 0.89 лв.
1-1934* Мемориален ордер 31 реда, 2/3А4 блок 100 л. 1/10 2.47 лв.
1-1954 Карта за аналитично отчитане на СМЦ, 2/3А4, картон 500 0.19 лв.
1-1932 Мемориален ордер 10 реда, А6 блок 100 л. 5 4.47 лв.

Други

Други
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
3-142o Уверение за учащи се, А5, 100 л., офсет 1/10 3.77 лв.
1-59 Комплект за рекламации-регистър и акт, А4, 50 л. 1/10 9.83 лв.
1-60 Книга за препоръки, похвали и оплаквания, А4, 50 л. 1/10 14.21 лв.
7-7 Книга на собствениците (Домова книга), А4, 100 л., тв.кор. 1/10 15.00 лв.
1-2223 Регистър за настанените туристи, А4, 100 л. 1/10 12.32 лв.

Лична здравна книжка, А7 брошура 8 л., офсет

Лична здравна книжка, А7 брошура 8 л., офсет
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-52-09 Лична здравна книжка, А7 брошура 8 л., офсет 1/160 0.76 лв.