• Писане, чертане, коригиране
  • Хартиени изделия
  • Подреждане и съхранение на документи
  • Офис аксесоари
  • Лепене, рязане, опаковане
  • Презентация, подпечатване
  • Офис техника, консумативи
  • Освежаване
  • Мебели
  • Ученически артикули
Начало | Vega 33

Хартия карирана/линирана
Vega 33

Хартия карирана/линирана

• карирана хартия в различни разфасовки

• за ръчно писане на записки и машинопис

Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
50105 Хартия карирана 100 л., вестник 1 1.37 лв.
501011 Хартия карирана 250 л., вестник 1 3.25 лв.
50103 Хартия карирана 500 л., вестник 1 6.35 лв.
50105o Хартия карирана 100 л., офсет 1 2.75 лв.
50104o Хартия карирана 250 л., офсет 1 6.52 лв.
5130001 Хартия линирана 100 л., офсет 1 2.75 лв.

Личен състав, труд и работна заплата
Vega 33

Личен състав, труд и работна заплата
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-1672 Молба за отпуск, А6 блок 100 л., в-к 1/40 0.38 лв.
А-154 Заповед за командировка, А5 блок 100 л., в-к 1/20 0.90 лв.
1-665 Заявление за пенсиониране, обр.УП-1, А3, 50 л. 1/10 2.30 лв.
1-666 Удост.за трудово възнагр., обр.УП-2, А3, 50 л. 1/10 2.30 лв.
1-660 Удост.за трудов стаж, обр.УП-3, А4 блок 100 л. 1/10 1.78 лв.
1-623 Трудова книжка 1 4.40 лв.
А-1653 Присъствена книжка, B6, 20 л.. 1/100 0.56 лв.
1-1629 Книга за отчитане на извънредния труд, А4 1/10 3.60 лв.
1-1629А Книга за отчитане удължаването на раб.време, А4 1/10 3.60 лв.
1-62-1 Дневник за издаване на труд.книжки, А4, 50 л., тв.кор. 1/10 4.10 лв.
1-1654 Регистър на трудовите договори, А4, 50 л. 1/10 3.60 лв.
1-1640а Книга за заплати, А4, 24 л. 1/20 1.00 лв.

Деловодство
Vega 33

Деловодство
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-9 Дневник ЕДСД, 1000 записа, 100 л., тв.кор. 1/8 8.00 лв.

Медицински, социално и здравно-осигурителни
Vega 33

Медицински, социално и здравно-осигурителни
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-52-07оф Медицинско свидетелство за работа, 100 л., офсет 1/10 1.60 лв.
1-52-09 Лична здравна книжка, А7 брошура 8 л., офсет 1/160 0.30 лв.
2-31 Здравна карта за дете, А5 брошура 16 л. 1/80 0.56 лв.
2-32 Лична амбулаторна карта, А5 брошура 24 л. 1/80 0.60 лв.
1-52-08оф Медицинско свид.за шофьор, А5 блок 100 л., офсет 1/20 1.60 лв.
2-70-оф Медицинска бележка, А7 блок 100 л., офсет 1/80 0.70 лв.
2-33 Лична здравно-профилактична карта, А5х2, картон 1/100 0.24 лв.
2-70. Медицинска бележка, А6 блок 100 л., в-к 1/60 0.50 лв.
2-295-оф Рецепта обикновена, 2/3А5 блок 100 л., офсет 1/30 1.00 лв.

Безопасност, хигиена и противопожарна охрана
Vega 33

Безопасност, хигиена и противопожарна охрана
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-6201м Книга за начален инструктаж, А4, 50л. 1/10 1.50 лв.
1-6202м Книга за периодичен инструктаж, А4, 50л. 1/10 1.50 лв.
1-62-07 Книга за ежедневен инструктаж, А5, 50л. 1/40 0.90 лв.
1-56 Регистър на трудовите злополуки, А4, 50 л. 1/10 4.00 лв.
7-3Кн Заповедна книга за строителството, А4, 82 л. 1/10 5.34 лв.
2-96. Книга за санитарното състояние, B6, 100 л. 1/20 1.50 лв.
2-112 Дневник за лична хигиена на персонала, А4, 50 л. 1/10 1.80 лв.
2-113 Дневник за температура на хлад.система, А4, 50 л. 1/10 1.80 лв.
2-114 Дневник за хигиена на обекта, А4, 50 л. 1/10 1.80 лв.
2-117 Дневник за контрол на хранителни продукти, А4, 50 л. 1/10 1.80 лв.
1-25. Ревизионна книга за СПО, А4, 80 л. 1/10 5.68 лв.
2-116 Дневник за проведени ДДД мероприятия, А4 брошура 50 л. 1/10 1.80 лв.
2-7-1-оф Отчетна книга за образ.произв.отпадъци, А4 брошура 50 л. 1/20 5.00 лв.
2-7-2-оф Отчетна книга за събиране/трансп.отпадъци, А4 брошура 50 л. 1/20 5.00 лв.
2-7-3-оф Отчетна книга за депа за отпадъци, А4 брошура 50 л. 1/20 5.00 лв.
2-7-4-оф Отчетна книга за оползотворяване, А4 брошура 50 л. 1/20 5.00 лв.
2-7-5-оф Отчетна книга за търговци/брокери на отпадъци, А4 брошура 50 л. 1/20 5.00 лв.
2-7-6-оф Отчетна книга за черни и цветни метали, А4 брошура 50 л. 1/20 5.00 лв.

Финансови - каса и банка
Vega 33

Финансови - каса и банка
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-1400 Приходен касов ордер с перф., А5, 100 л. 1/20 0.82 лв.
1-1401 Разходен касов ордер, 2/3А5, 100л. 1/20 0.56 лв.
1-1402 Авансов отчет, А5 блок 100 л., в-к 1/20 0.88 лв.
1-19911 Касова книга, А4, 100 л., меки кор., хим. 1/10 6.30 лв.
1-19912 Касова книга, А4, 100 л., тв.кор., хим. 1/10 7.30 лв.
1-1999с Касова бележка, А6, 100 л., хим. 1/40 1.00 лв.
1092 F Вносна бележка, А6, 50х2 л., хим. 1/20 1.20 лв.
1092 G Нареждане-разписка, А6, 50х2 л., хим. 1/20 1.20 лв.
1092 I1-1 Прев.н-не за кредитен превод, А6, 50х2 л., хим. 1/40 1.20 лв.
1092Q Прев.н-не/вносна б-ка за пл.от/към бюджета, 2/3А5, 50х2 л., хим. 1/20 1.80 лв.
1-1400* Приходен касов ордер с квитанция, 2/3А5, 100 л., хим. 1/20 1.80 лв.
1-1401** Разходен касов ордер, 2/3А5, 100 л., хим. 1/20 1.80 лв.
1-28. Квитанционна книга, 2/3 А4, 100 л. 1/10 1.34 лв.
1-28* Квитанционна книга с обложка, 2/3 А4, 100 л., хим. 1/10 3.10 лв.
1-19993 Касова бел.СТОРНО прошнурована, А6, 100 л., хим. 1/40 2.30 лв.
1-486-03 Разписка за наем , 2/3А6, 100 л. 1/60 0.38 лв.
А114 Отчет за дневните продажби, А5, 100 л. 1/20 0.90 лв.
1-1999* Касова бележка, А6 блок 100 л., в-к 1/40 0.38 лв.
1-1400-оф Приходен касов ордер с квитанция, А5 блок 100 л., офсет 1/20 1.60 лв.
1-140-оф Разходен касов ордер, 2/3А5 блок 100 л., офсет 1/20 1.20 лв.
1-1991 Касова книга, А4, 100 л., меки кор. 1/12 2.34 лв.
1-1993 Книга за касов апарат с дати прошн., А5, 184 л. 1/10 4.40 лв.
1-1993а365 Книга за дневни отчети (касов апарат), А4, шнур 1/3 9.90 лв.
1092 I1 Прев.н-не за кредитен превод, 2/3А5, 50х2 л., хим. 1/20 1.80 лв.
1092Р Прев.н-не бюджетно с авизо, А6, 50х2 л., хим. 1/40 1.20 лв.
1-1993Г Книга за касов апарат, 2/3 А4, 368 стр. 1/12 5.80 лв.

Материални дълготрайни активи и материални запаси
Vega 33

Материални дълготрайни активи и материални запаси
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
А-30.2 Искане за отпускане на МЗ 8 реда, А5 блок 100 л. 1/20 0.90 лв.
А-35.2 Складова разписка 15 реда с обложка, 2/3А4, 100 л., хим. 1/10 3.10 лв.
А-30.31* Искане за отпускане на МЗ 26 реда с обложка, А4, 100 л., хим. 1/10 4.60 лв.
А-35.31 Складова разписка 25 реда, А4 блок 100 л., в-к 1/10 1.80 лв.
А-30.2* Искане за отпускане на МЗ 8 реда с обложка, А5, 100 л., хим. 1/20 2.30 лв.
А-30.2А* Искане за отпускане на МЗ 15 реда с обложка, А5, 100 л., хим. 1/10 3.10 лв.
А-35.31* Складова разписка 25 реда с обложка, А4, 100 л., хим. 1/10 4.60 лв.

Производство, експлоатация, издръжка и реализация
Vega 33

Производство, експлоатация, издръжка и реализация
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-1804 Сервитьорска сметка, А6, 100 л. 1/40 0.38 лв.
А-118* Стокова разписка 7 реда с обложка, А5, 100 л., хим. 1/20 2.30 лв.
А-118А Стокова разписка,11 реда с обложка, 2/3А4, 100 л., хим. 1/10 3.68 лв.
А-119* Стокова разписка 26 реда с обложка, А4, 100 л., хим. 1/10 4.60 лв.
А-106а Експедиционна бележка, А5, 100л. 1/20 0.90 лв.
A-122.1*** Фактура 8 реда с обложка, А5, 100 л., хим. 1/20 2.30 лв.
А-118А1 Стокова разписка,11 реда, 2/3А4 блок 100 л., в-к 1/10 1.20 лв.
А-119. Стокова разписка 26 реда, А4 блок 100 л., в-к 1/10 1.80 лв.
1-1778 Сервитьорски купон с три номерирани части, А6 блок 100 л. 1/40 0.76 лв.
A-122.2** Фактура 15 реда с обложка, 2/3А4, 100 л., хим. 1/10 3.10 лв.
A-122.3** Фактура 26 реда с обложка, А4, 100 л., хим. 1/10 4.60 лв.

Транспортна дейност
Vega 33

Транспортна дейност
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
А-81/82 Пътен лист за автомобил А5, 100 л., с номерация, в-к 1/20 1.20 лв.
А-84*** Товарителница с тройна номерация, А5, хим. 1/20 2.80 лв.
А-81 Пътна книжка, месечна, А5, 20 л., в-к 1/20 0.68 лв.
А-84. Товарителница с тройна номерация, А5 блок 25х3 л. 1/20 1.10 лв.
A-85** ЧМР Международна товарителница, А4, 84 л.(12х7), хим. 1/10 6.00 лв.
А-81трим Пътна книжка тримесечна, А6, 32 л. 1/80 0.67 лв.
А-81такси Пътна книжка за таксиметров автомобил, А5, 26 л. 1/80 0.80 лв.
А-82* Пътен лист за тов. автомобил международен А4, 100 л., с номерация, в-к 1/10 2.50 лв.

Счетоводна отчетност
Vega 33

Счетоводна отчетност
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
бр.
1-1933 Мемориален ордер 19 реда, А5 блок 100 л. 1/20 0.90 лв.
1-1932 Мемориален ордер 10 реда, А6 блок 100 л. 1/40 0.46 лв.
1-1934* Мемориален ордер 31 реда, 2/3А4 блок 100 л. 1/10 1.20 лв.
« първа ‹ предишна 1 - 2 последна »